Årsskiftet 2017/2018


Årsskiftet närmar sig med stormsteg och det är lätt att stressa upp sig över allt som behöver göras.
Våndas du också inför årsskifteshanteringen? Det är mycket att hålla ordning på och det är en fördel
om man har allt i färskt minne. Det är viktigt att allt blir rätt både gentemot den anställda, företaget och skatteverket. 

Våra användarträffar och kurser i årsskifteshantering ger dig repetition och du blir snabbt uppdaterad på rutinerna.
Har du gjort ett årsskifte tidigare väljer du en användarträff. Är det första gången du gör ett årsskifte i programmet
passar en programkurs vid en dator dig bättre.

Årsskifteskurs

Årsskifteskurs Hogia Lön

Är du redo för ett nytt år i ditt löneprogram? Kursen vänder sig till dig som ska genomföra ett årsskifte för första gången eller dig som är osäker på rutinerna kring årsskiftet.

Läs mer

Årsskifteskurs HogiaLön Plus

Är du redo för ett nytt år i ditt löneprogram? Kursen vänder sig till dig som ska genomföra ett årsskifte för första gången eller dig som är osäker på rutinerna kring årsskiftet.

Läs mer

Användarträff årsskifte i HogiaLön Plus

En användarträff i seminarieform för dig som tidigare har genomfört ett årsskifte och som vill repetera arbetsgång och rutiner. Vi går igenom lagförändringar och ger dig tips på hur du kan förenkla och göra ditt arbete så säkert som möjligt.

Läs mer

Användarträff årsskifte i Hogia Lön

Träffen vänder sig till dig som arbetar i Hogia Lön. Vi förbereder dig inför årsskiftet och pratar om vad som är viktigt att tänka på och i vilken ordning du bör arbeta för att få allt korrekt.

Läs mer

Årsskiftet 2017/2018


Årsskiftet närmar sig med stormsteg och det är lätt att stressa upp sig över allt som behöver göras.
Våndas du också inför årsskifteshanteringen? Det är mycket att hålla ordning på och det är en fördel
om man har allt i färskt minne. Det är viktigt att allt blir rätt både gentemot den anställda, företaget och skatteverket. 

Våra användarträffar och kurser i årsskifteshantering ger dig repetition och du blir snabbt uppdaterad på rutinerna.
Har du gjort ett årsskifte tidigare väljer du en användarträff. Är det första gången du gör ett årsskifte i programmet
passar en programkurs vid en dator dig bättre.

Årsskifteskurs

Årsskifteskurs Hogia Lön

Är du redo för ett nytt år i ditt löneprogram? Kursen vänder sig till dig som ska genomföra ett årsskifte för första gången eller dig som är osäker på rutinerna kring årsskiftet.

Läs mer

Årsskifteskurs HogiaLön Plus

Är du redo för ett nytt år i ditt löneprogram? Kursen vänder sig till dig som ska genomföra ett årsskifte för första gången eller dig som är osäker på rutinerna kring årsskiftet.

Läs mer

Användarträff årsskifte i HogiaLön Plus

En användarträff i seminarieform för dig som tidigare har genomfört ett årsskifte och som vill repetera arbetsgång och rutiner. Vi går igenom lagförändringar och ger dig tips på hur du kan förenkla och göra ditt arbete så säkert som möjligt.

Läs mer

Användarträff årsskifte i Hogia Lön

Träffen vänder sig till dig som arbetar i Hogia Lön. Vi förbereder dig inför årsskiftet och pratar om vad som är viktigt att tänka på och i vilken ordning du bör arbeta för att få allt korrekt.

Läs mer

Årsskiftet 2017/2018


Årsskiftet närmar sig med stormsteg och det är lätt att stressa upp sig över allt som behöver göras.
Våndas du också inför årsskifteshanteringen? Det är mycket att hålla ordning på och det är en fördel
om man har allt i färskt minne. Det är viktigt att allt blir rätt både gentemot den anställda, företaget och skatteverket. 

Våra användarträffar och kurser i årsskifteshantering ger dig repetition och du blir snabbt uppdaterad på rutinerna.
Har du gjort ett årsskifte tidigare väljer du en användarträff. Är det första gången du gör ett årsskifte i programmet
passar en programkurs vid en dator dig bättre.

Årsskifteskurs

Årsskifteskurs Hogia Lön

Är du redo för ett nytt år i ditt löneprogram? Kursen vänder sig till dig som ska genomföra ett årsskifte för första gången eller dig som är osäker på rutinerna kring årsskiftet.

Läs mer

Årsskifteskurs HogiaLön Plus

Är du redo för ett nytt år i ditt löneprogram? Kursen vänder sig till dig som ska genomföra ett årsskifte för första gången eller dig som är osäker på rutinerna kring årsskiftet.

Läs mer

Användarträff årsskifte i HogiaLön Plus

En användarträff i seminarieform för dig som tidigare har genomfört ett årsskifte och som vill repetera arbetsgång och rutiner. Vi går igenom lagförändringar och ger dig tips på hur du kan förenkla och göra ditt arbete så säkert som möjligt.

Läs mer

Användarträff årsskifte i Hogia Lön

Träffen vänder sig till dig som arbetar i Hogia Lön. Vi förbereder dig inför årsskiftet och pratar om vad som är viktigt att tänka på och i vilken ordning du bör arbeta för att få allt korrekt.

Läs mer