Kompetensdagarna lön/HR 2018

Säkerställ att du som arbetar med löne- och HR-frågor inte missar viktiga regeländringar – anmäl dig redan nu! Kom och lyssna till erfarna inspiratörer, som guidar dig genom nyheter och aktualiteter inom lön, HR och arbetsrättsliga frågor.

Aktuellt inom arbetsrätt och lön
Erik Douglasson och Sara Janson är två av Hogias mest rutinerade experter på HR-frågor och omtyckta kursledare. De inleder dagen med nyheter, lagförslag och utredningar inom arbetsrättsområdet. Nytt för 2018 är bland annat att den årliga kontrolluppgiften kommer att ersättas av nya regler för arbetsgivardeklaration på individnivå. 

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) – är ni redo? 
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gälla. Lagen gäller för all hantering av personuppgifter, bland annat uppgifter om anställda och kandidater. Under Marielle Eides föreläsning får du en övergripande introduktion till de nya reglerna med särskilt fokus på vad som kommer gälla för hantering av personuppgifter avseende anställda och kandidater. Har din organisation koll på vad som krävs för att följa reglerna? Nu är det bara några få månader kvar tills lagen börjar gälla. Är ni redo? 

Så blir du en attraktiv arbetsgivare – nu och i framtiden 
Allt fler företag inser idag vikten av att ständigt förbättra sitt arbetsgivarvarumärke. Att vara en attraktiv arbetsgivare blir avgörande i konkurrensen om kompetenta och engagerade medarbetare. Anna Dyhre var tidigare Sverigechef på Universum och driver nu eget som konsult inom employer branding på Coreworkers. I sin föreläsning talar hon bland annat om hur unga akademiker ser på sin värld, vilka värderingar de har och hur vi som arbetsgivare kan möta deras högt ställda krav i framtiden.

När vanor och beteenden syns på sista raden 
Hon liknar företaget vid en stor stafett där varje medarbetare har huvudrollen på sin sträcka. Det som gör företag ledande idag är vårt sätt att samarbeta och kunskapen om det vi gör. Där samarbetet är kännbart är det en glädje att vara kund - och anställd. Om detta talar Linda Hammarstrand ofta och passionerat. Hon tar med sig sina tidigare erfarenheter från Stena-sfären och Clarion Hotels och bjuder på en inspirerande föreläsning som avslutning på dagen. 

Pris 1795:-


För information om nästa kurstillfälle kontakta oss


Nu har alla tillfällen 2018 redan varit. Tack alla ni som deltog! Välkomna åter 2019.

Produktinfo

Produktblad

Föreläsare


<< Anna Dyhre
Anna Dyhre på kommunikations- och mediebyrån Coreworkers har gedigen erfarenhet av employer branding – konsten att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke så att man hittar rätt medarbetare och kan behålla och utveckla dem.

Linda Hammarstrand >>
Linda Hammarstrand föreläser idag om hur man skapar och driver en högpresterande företagskultur. Tidigare satt hon i ledningsgruppen för Clarion Hotels, där hennes uppgift var att stärka hotellkedjans employer brand och att koppla värdegrunden till resultatet.


<< Marielle Eide
Marielle Eide är jurist på Advokatfirman Delphi, en av Sveriges främsta affärsjuridiska advokatbyråer. Hon jobbar specialiserat inom IT- och immaterialrätt och hjälper bland annat organisationer att förbereda sig inför den nya dataskyddsförordningen. 

Erik Douglasson och Sara Jansson >>
Erik och Sara har många års erfarenhet av konsultation och utbildning inom lön och HR och är mycket uppskattade föreläsare på användarträffar och seminarier. Erik är bl a Hogiagruppens representant i SRFs arbetsgrupp för den nya arbetsgivardeklarationen på individnivå. Sara jobbar som konsultchef samt utbildar blivande lönespecialister vid Yrkeshögskolan i Mölnlycke, där även Erik medverkar i ledningsgruppen för utbildningarna.