Användarträff årsskifte i HogiaLön Plus

En användarträff i seminarieform för dig som tidigare har genomfört ett årsskifte och som vill repetera arbetsgång och rutiner. Vi går igenom lagförändringar och ger dig tips på hur du kan förenkla och göra ditt arbete så säkert som möjligt. 

Inför varje årsskifte är det en rad moment som måste gås igenom. När du deltar i vår användarträff för årsskifteshantering får du hjälp med alla steg i rutinerna så att du är väl förberedd på bästa sätt. Du får checklistor över alla moment med instruktioner om hur du skall gå tillväga. Vi går också igenom hur du byter kalenderår i löneprogrammet. 

Då det har efterfrågats kortare och mer intensiva träffar har vi valt att komprimera innehållet till halvdagar. Dock har du möjlighet att välja heldag i Göteborg den 6 december och i Stockholm den 12 december, då vi går igenom både årsskifte och semesterårsskifte.  Obs! Gäller endast dig som har innevarande år! Har du svårt att komma ifrån finns även alternativet webbutbildning.

Pris från 2500:-


För information om nästa kurstillfälle kontakta oss


Kurslängd

Årsskifte kl 09:00 – 13:00 (pris 3.600:-)
Semesterårsskifte kl 12:00 – 16:00 (pris 3.600:-)
Heldagspris 4.900:-
Webbutbildning Årsskifte kl 09:00 – 12:00 (pris 2.500:-)